Opleidingen

OPLEIDINGEN HONDENCAMPUS

HondenCampus is gespecialiseerd in bijtpreventie en complexe honden. In samenwerking met de overheid bieden wij diverse opleidingen aan met als doel het aantal bijtincidenten in de maatschappij en binnen opvangcentra te verminderen. Door onze ruime kennis en jarenlange ervaring als gedragsdeskundige op een opvangcentrum kunnen wij ons verplaatsen in onze cursisten. Onderzoeksresultaten worden bij ons direct in de praktijk gebracht. HondenCampus werkt samen met diverse partijen (overheid, dierenbescherming, hondenbescherming, diverse gemeentes, dierenpolitie etc.) als het gaat om bijtpreventie.

Complexe honden en risicofactoren

Opleiding voor handhavers

HondenCampus is gespecialiseerd in het maken van risico analyses met betrekking tot bijtincidenten. Deze opleiding is gericht op bijtpreventie. Je leert als handhaver signalen te herkennen van complexe honden, risicofactoren inschatten en vast te leggen en in de praktijkmodule maak je kennis met de complexe hond; hoe benader je een complexe hond en hoe grijp je op een veilige manier in tijdens een incident?

Module 1: de complexe hond

Tijdens deze module leert u meer over het gedrag van de complexe hond. Hoe herken ik de signalen van agressie? Hoe ontstaat agressie en hoe herken ik een onverantwoorde houder?

Module 2: risicofactoren en inventarisatie

Als handhaver komt u regelmatig in aanraking met honden die een bijtincident hebben veroorzaakt. Tijdens deze module leert u welke factoren er mogelijk een rol hebben gespeeld en hebben geleid tot een bijtincident. U leert hoe u deze factoren op een juiste manier kunt inventariseren. De informatie die daaruit voort komt is weer van groot belang wanneer er een risico analyse wordt afgenomen.

Module 3: Complexe honden in de praktijk

Tijdens deze module maakt u kennis met diverse complexe (asiel)honden en leert u in de praktijk om te gaan met dreigende situaties. Veiligheid en welzijn staan voorop. Voel u zekerder in praktijksituaties en leer op een veilige manier werken.

Algemene informatie

Kosten: 115 euro per module p.p.

Duur: 4 uur per module

Locatie: DierenOpvangCentrum Tilburg  (module 1 & 2 kunnen ook op locatie gegeven worden)

Trainer complexe honden

Opleiding voor asielmedewerkers

Als asielmedewerker krijg je dagelijks te maken met complexe honden. Hoe ga je daar in de praktijk mee om? Hoe herken je een complexe hond en hoe kun je deze hond begeleiden tot plaatsing? Leer het in de opleiding trainer voor complexe honden; herkennen van gedrag, leerprincipes en trainen in de praktijk!

Module 1: Herkennen van gedrag en risicofactoren

Tijdens deze theoriemodule leert u het gedrag van complexe honden herkennen en leert u een inschatting maken van de risico’s. Is deze complexe hond op een veilige manier uit te laten door medewerkers en vrijwilligers? Is de hond wel op een veilige manier te herplaatsen in de maatschappij? Veiligheid en welzijn moeten in balans zijn of d.m.v. training met elkaar in balans gebracht worden.

Module 2: Leerprincipes en trainingmethodes

Een (complexe) asielhond heeft andere behoeftes dan een huishond. Tijdens deze module leer je in theorie hoe honden leren en hoe gedrag, zowel gewenst als ongewenst, tot stand komt. Wat voor trainingsmethodes zet ik in om de hond op een veilige manier te begeleiden? Start met het oplossen van problemgedrag binnen je opvangcentrum en vergroot de plaatsbaarheid van de complexe hond.

Module 3: Trainer van complexe honden de praktijk

Deze module bestaat uit 8 praktijklessen van 1,5 uur. Je leert omgaan met diverse praktijksituaties binnen het opvangcentrum en je maakt een start met het aanleren van gewenst gedrag. Je traint samen met je collega’s en asielhonden. 

Algemene informatie

module 1:
Kosten: 115 euro p.p.
Duur: 4 uur

module 2:
Kosten: 115 euro p.p.
Duur: 4 uur

module 3:  
Kosten: 345 euro p.p.
Duur: 8 lessen van 1,5 uur

voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.